Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Missier it-tifel minnufih beda jgħajjat u jgħidlu: ‘Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi’ (Mk 9:24).

Ġesù, flimkien mad-dixxipli tiegħu, beda miexi lejn Ġerusalemm. Hu diġà qed iħejjihom għal appuntament deċiżiv: l-awtoritajiet reliġjużi kienu se jiċħduh, ir-Rumani kienu se jikkundannawh għall-mewt u jsallbuh. Imbagħad, wara dan kollu, Hu kien se jirxoxta. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020

“IN-NIES TAGĦHA ĠIEBU RUĦHOM MAGĦNA BI ĦLEWWA LIEMA BĦALHA” (ATTI 28, 2)

Mitejn u sitta u sebgħin ruħ kienu qed jivvjaġġaw fuq ġifen u, wara ġimgħatejn li kienu ilhom jinġarru mal-mewġ, waslu qrib gżira fil-Mediterran. Kienu mxarrbin għasra, għajjenin u mbeżża’. Ħassew li ma setgħu jagħmlu xejn mal-qawwa tan-natura u ġew wiċċ imb’wiċċ mal-mewt. Wieħed minnhom kien priġunier fi triqtu lejn Ruma biex jidher quddiem l-imperatur. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020