Kelma tal-Ħajja ta’ Jannar 2021

“Ibqgħu fl-imħabba tiegħi: tagħmlu ħafna frott” (Ara Ġw 15, 5-9).

Kull sena, Insara minn Knejjes differenti jiddedikaw ħin għal talb flimkien u jitolbu lill-Missier id-don għal għaqda sħiħa, skont ix-xewqa ta’ Ġesù. Hu jrid din l-għaqda “biex hekk id-dinja temmen” (Ġw 17, 21): trid tkun l-għaqda biex id-dinja tinbidel, biex ikun hawn il-komunjoni, il-fraternità u s-solidarjetà. L-unità hi don t’Alla, għalhekk jeħtieġ li nitolbu għaliha b’insistenza u b’fiduċja fil-Missier.

AKTAR