Il-Biża’ ta’ Alla

7. Katekeżi dwar id-Doni tal-Ispirtu s-Santu mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Ġunju 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Id-don tal-biża’ ta’ Alla, li fuqu sa nitkellmu l-lum, jagħlaq il-lista tas-seba’ doni ta’ l-Ispirtu s-Santu. Ma jfissirx li aħna għandna għax nibżgħu minn Alla: nafu sewwa li Alla hu Missier, u li jħobbna u jixtieq is-salvazzjoni tagħna, u dejjem jaħfer, dejjem; għalhekk m’hemmx raġuni biex nitbeżżgħu minnU! Fil-verità l-biża’ ta’ Alla hu d-don ta’ l-Ispirtu s-Santu li jfakkarna kemm aħna żgħar quddiemu u quddiem imħabbtu u li l-ġid tagħna qiegħed f’li nintelqu f’idejh b’umiltà, b’rispett u b’fiduċja. Dan hu l-biża’ ta’ Alla: l-abbandun fit-tjieba tal-Missier tagħna li jridilna tant ġid. Continue reading “Il-Biża’ ta’ Alla”