Of Gods and Men

Dan mhux riklam għall-film.  Onestament nistqarr li jiena ghadni ma rajtux.  Imma dak li jghid Fr Robert Barron f’din il-clip qasira, u dak li qalli dalghodu wiehed Ħabib tiegħi, impressjonawni.

Għalhekk dan huwa riklam  .. mhux għall-film, imma għal dawk kollha li bħal protagonisti f’din l-istorja għadhom jagħzlu t-Triq tal-Vanġelu, minkejja kull tfixkil u kull theddid.  Fuq kollox huwa riklam għal Dak li minkejja li m’għandu bżonn ebda riklam, qalilna … “Morru mad-dinja kollha u għamlu dixxipli mill-ħolqien kollu.”

From a volunteer in a refugee camp in the Jordan Iraq frontier. Could help you in your prayer….

(shared by Anne Pace)

Salaam!

Greetings and peace to you all!

Please forgive the bits and pieces  of this email, but I managed to get sometime at the internet, and its been a long day.

Life here is like anywhere else, we get up, work, eat, and sleep. The major difference is that no one here has a home, as such just a space. And believe me we are all grateful for this. I knelt by my bed last night, like I did when I was a child, and my prayer was simply’ Thank you for my bed, luckily with a mattress, clean blanket, and and a pillow”. Most are still sleeping on the floor. Most families have a space of about 8 sq feet, with some simple partitions to grant some privacy.  Continue reading From a volunteer in a refugee camp in the Jordan Iraq frontier. Could help you in your prayer….

Meta l-ħsieb tassew jiżviluppa?

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli konverżazzjoni mill-aktar interessanti dwar tema li ngħixu ta’ kuljum: il-bidla fil-ħsieb. Din it-tema hija għall-qalbi l-għaliex nara fiha, l-ewwel wieħed, lili nnifsi! Dak li illum qed nifhmu mod li kieku kont tistaqsini hekk għaxar snin ilu żgur li kont inwieġbek mod ieħor! Continue reading Meta l-ħsieb tassew jiżviluppa?

Il-fidi vera tagħmel il-mirakli mhux in-negozju

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-fidi awtentika miftuħa għall-oħrajn u l-maħfra, tagħmel il-mirakli.  Il-Mulej jgħinna biex ma naqgħux fir-reliġjożità egoista u tan-negozju.  Dan affermah il-Papa Franġisku dalgħodu, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading Il-fidi vera tagħmel il-mirakli mhux in-negozju

L-Arċisqof jindirizza Forum dwar l-etika fuq il-post tax-xogħol

Il-Ġimgħa 29 ta’ Mejju 2015: Il-Kummissjoni għall-Pastorali mal-Ħaddiema fil-Qasam tas-Saħħa, b’kollaborazzjoni mal-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa fl-Università ta’ Malta, organizzat forum bit-tema, ‘L-Etika fuq il-Post tax-Xogħol’, fl-Isptar Mater Dei. L-Arċisqof wassal ukoll il-messaġġ tiegħu marbut ma’ din it-tema. Diversi professjonisti u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa attendew għal dan il-Forum.

Continue reading L-Arċisqof jindirizza Forum dwar l-etika fuq il-post tax-xogħol