Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Smajtu jikkarga b’widnejja!

Smajtu jikkarga b’widnejja!


Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Kull darba li nisimgħu jirrakuntaha jqumli ġismi xewk xewk! Possibbli hawn min jasal li jagħmel dawn l-affarijiet? Possibbli hawn min hu daqshekk qalbieni fil-ħajja? Possibli! U tant kemm hija possibbli li dan ħuna għaddha minnha! U għadu ħaj biex jibqa’ jirrakkuntahielna!

Marru f’dan il-pajjiż biex iwasslulhom lil Ġesù Kristu. Mhux billi jindutrinawhom. Jew jilgħabuha tal-imgħallmin b’tali mod li jġagħlu lil min qiegħed jismagħhom iħossu xejn. Midneb. Mhu tajjeb għal xejn l-għaliex kollu dnub. Mhux bħalhom! Il-qaddisin! It-tajbin! Il-ġusti! U dan kollu l-għaliex jafu xi siltiet mill-Bibbja bl-amment!

Le! Marru fosthom biex iħobbuhom. Biex juruhom li lil Ġesù tħobbu billi taqdieħ. U taqdieh mhux l-għaliex toqgħod tgħid fuqu. Huwa qal: “Mhux kulmin jgħidli Mulej Mulej se jidħol fis-saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet!” (Mt 7:21). Imma, nistaqsi, għamluha r-rieda tal-Missier dawn it-talin? Ngħidlek iva! U ngħidielek b’konvinzjoni!

Ħallew lill-familja tagħhom. Saħansitra l-familja tal-Ordni li jappartjenu għaliha. Ħallew il-kumdità li toffri artna. Il-ħbieb. L-istudji. Ix-xogħol. Is-support kollu possibbli u li tista’ timmaġinaħ. U rikbu tlett ajruplani li ħaduhom ‘il bogħod, fil-qalba tal-Afrika. Ħaduhom fejn l-aktar kien hemm bżonn il-preżenza tagħhom. Fejn l-aktar kien hemm il-ħtieġa tal-Imħabba li għaliha huma taw ħajjithom bil-professjoni reliġjuża tagħhom.

U hu li, f’dak iż-żmien, ma kien iqis xejn. Li biċċa xogħol kien jidħol għaliha l-għaliex il-Mulej żejjnu bis-saħħa kollha ta’ raġel fl-aħjar tiegħu, talab lis-Superjuri biex iħalluh imur. U s-Superjuri rawħ daqshekk mimli ħeġġa li ried, bis-sempliċità tiegħu, jikkoverti kulfejn imur. Mhux l-għaliex jaqbad lin-nies minn għonqhom jew li jgħajjarhom “mitlufin!” Daqskemm billi jaqsam magħhom l-Imħabba li kien hemm tbaqbaq f’qalbu. L-imħabba tal-Imħabba. L-Imħabba li tgħid u li għadha tgħid: “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15:13).

U dan hu li għamel. Intefa’ b’ruħu u ġismu fl-għalqa tal-Mulej. Ħaddem it-talenti kollha li l-Mulej tah f’ġieħ u b’riħet is-Saltna ta’ Alla. It-twajjeb raġel ikkonsagrat intefa’ għall-proġetti b’risq in-nies tal-post. Għenhom kemm felaħ. Ħabbel rasu kemm seta’ iħabbilha. Saqqaf wiċċu ma’ bosta awtoritajiet, ekkleżjali u pubbliċi. Basta x-xogħol li kien qiegħed jagħmel b’risq il-fqar iseħħ. Ħa ħsieb għadd ta’ proġetti. Daħal f’diversi kummissjonijiet. X’jimporta! L-aqwa li jaqdi! L-aqwa li jtejjeb il-ħajja ta’ dawk li huwa ntbagħad iħobb u mhux isalva. Jisma’ u mhux jiġġuddika. Iserraħ il-qalb u mhux itaqqal il-kuxjenza tagħhom bi kliem kburi u arroganti f’Isem Ġesù Kristu!

U, f’jum minnhom, waqt li kien qiegħed jippjana kif se jwessa’ iżjed l-Imħabba mhux bil-paroli mejjet ta’ min ħsiebu jikkundanna imma ta’ min tabilħaqq irid iħobb minn qalbu, bil-fatti tal-ħniena, daħlu fuqu. Riedu l-flus li kien qiegħed iżomm. Mhux li kellu! Għaliex hu ma kellu xejn. U li kellu kien biex jingħataw u mhux biex iżommhom għalih.

Ħalliel minnhom ħeġġeġ lil sieħbu: Kill him! Kill him! Qalhielu għal darbtejn li ma jmurx jerġa’ idurlu. U sieħbu ordnalu jinżel għarkubbtejh fl-art bil-forza.. Tefa’ l-balla fir-rifle. Ikkargah. U, minn taħt il-għajn, ra xena li għadu mwaħħax biha sallum. Rah iva l-ħalliel ipoġġi subgħajh mal-grillu. Lest biex jispara. Lest biex itajjarlu rasu.

F’dak il-waqt talba waħda ġietu f’moħħu u f’qalbu. L-Att tal-Indiema. Beda jitlobha. Ħaseb li din kienet se tkun l-aħħar talba ta’ ħajtu qabel jitla’ quddiem il-Mulej. L-għaraq xaqq għalih. Ħatju f’din id-dinja kienet waslet biex tintemm. Sakemm ….  Ġara li ġara u l-pjanijiet inbiddlu.

U illum, kull meta naraħ, għadni nisimgħu jirrakkuntaha. U għandu jibqa’ jgħidha. Għaliex hija storja ta’ min iħobb bil-fatti. Ta’ min qalbu twasslu biex jagħti ħajtu. Ta’ min, bis-sempliċità li tgelgel minn qalbu, jikkonvinċik. Bla ma jlissen xebgħa paroli li jnaffrek.

Smajtu jikkarga b’widnejja!… Dak missjunarju!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: