Il-Papa jistaqsi, “X’riċetta għandu dan il-poplu? “

Fr1_EkwadorF’dawn il-jumejn innutajt xi ħaġa partikulari fil-poplu Ekwadorjan.  Kull fejn imur, dejjem insib tilqagħni merħba ferrieħa, kuntenta, kordjali, reliġjuża, kollha devozzjoni, f’kull parti. … X’riċetta għandu dan il-poplu?  Liema hi?  Ħsibt fuqha u tlabt…  Staqsejt lil Ġesù iżjed minn darba fit-talb tiegħi: X’għandu differenti dan il-poplu?  U dal-għodu, jiena u nitlob, ħabtet ma’ moħħi l-Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa tiegħu.

Ara d-diskors kollu tal-Papa Franġisku bil-Malti fil-Laikos…   http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Ekwador_Sac-Rel_08072015.htm