Il-Ġimgħa  24  ta’ Frar : San Serġju

Print Friendly, PDF & Email

“Sew jekk naqilgħu dak li nitolbu, u sew le, ħalli nkomplu nitolbu bil-pereseveranza. Għax li ma naqtgħux ix-xewqat ta’ qalbna, la Alla jkun irid hekk, mhuwiex agħar milli naqilgħuhom; għax ma nafux daqsu x’inhu l-aħjar għalina.”   San Ġwann Kriżostmu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: