Nazzjonijiet Magħquda: Id-dinjita hija fiċ-ċentru tat-tweġiba ghar-refuġjati. 

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 11 Lulju, 2017:  “Il-valuri espressi fic-Charter tan-Nazzjonijiet Magħquda, partikularment dawk relatata mar-rispett ghad-drittijiet umani fundamentali u d-dinjita u valur tal-persuna umana, għandhom ikunu fiċ-ċentru tat-tweġiba tagħna lejn il-qagħda mwiegħra tar-refuġjati u migranti”.  Hekk beda l-istqarrija tiegħu Monsinjur Jurkovic quddiem  il-Kummissarju Għoli ghar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Maghquda, f’Ġinevra fl-10 ta’ Lulju, 2017.

https://zenit.org/articles/un-dignity-is-at-the-heart-of-the-response-to-refugees/

Leave a Reply

%d bloggers like this: