Ta’ interess mhux biss għall-filatelisti imma wkoll għal dawk interesati fid-djalogu ekumeniku

Print Friendly, PDF & Email

stamp.jpgIs-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017:

Id-Dipartiment tal-Filatelija tal-Vatikan għadu kif ħareg bolla kommemorattiva li tfakkar il-500 anniversarju tar-Riforma Protestanta li kienet ċelebrata t-Tlieta, 31 ta’ Ottubru. Il-bolla għandha l-valur ta’ ewro u turi x-xbieha ta’ Kristu msallab waqt li għarkubtejhom maġenbu jidhru Luteru u l-ħabib tiegħu Melantone.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: