X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Jum il-Foqra
 • Il-persekuzzjoni tal-Kristjani fl-agħar żmien tagħha
 • Niskopru x’jiġifieri “noħorġu l-Knisja fit-toroq u neħduha fid-djar tan-nies”
 • Għandna bżonn ġenerazzjoni ta’ leaders li nistgħu nafdaw
 • “Għalkemm verġni, nawguralkom li ma tkunux sterili”
 • L’Osservatore Romano tikkritika film li għandu l-Papat bħala suġġett
 • Il-Papa jitlob għall-vittmi Somali
 • Il-Papa Franġisku b’katekeżi dwar il-Quddiesa
 • L-awtoritajiet ċivili u ekkleżjastiċi għandhom imexxu b’eżempju t-tajjeb
 • Il-Papa Franġisku mħasseb dwar it-theddida lill-Kristjaneżmu
 • Il-moviment favur il-ħajja qed jissaħħaħ
 • Mhux l-aħħar kelma
 • L-effett boomerang fil-politika
 • Għal Ewropa iżjed soċjali
 • Biex nevitaw ekonomija li toqtol
 • Dawk l-imberkin ġirien
 • Sena ta’ penitenza
 • Giovanni Francesco Abela
 • Lewż, ġewż, qastan, tin…
 • Dun Karlu Manchè (1905-1950)
 • Moħħna u qalbna miftuħa għall-għerf ta’ Alla
 • Għaliex hemm bżonn tas-saċerdot?

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: