X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Illum il-festa liturġika ta’ Kristu Re
 • Iltaqgħet l-Assemblea Djoċesana bit-tema L-Evanġelizzazzjoni u d-Djakonija: Lejn Pjan Pastorali għall-Arċidjoċesi
 • Flus miġbura fl-aħħar maratona Il-Missjoni Bżonnok tqassmu lil erba’ organizzazzjonijiet volontarji
 • M’għandhomx jitħallew jiċċelebraw is-sagramenti
 • Żjarat ta’ kortesija lill-Arċisqof minn mexxejja politiċi ġodda
 • Grupp Malti jgħin f’restawr ta’ binjiet f’Jhansi, l-Indja
 • Imniedi t-tieni ktieb ‘Kelma ta’ Ħabib’
 • Monsinjur Lawrenz Cachia ippreżentat b’Ġieħ l-Akkademja tal-Malti
 • Ippersegwitati iżda m’aħniex abbandunati
 • L-Isqof Mario Grech isejjaħ lill-ġurnalisti biex ikunu nissieġa ta’ għaqda
 • Uffiċċju ġdid ta’ Caritas Djoċesana
 • Jekk tmut illum, int tkun imħejji, jistaqsi l-Papa Franġisku
 • Wara t-terremot bejn l-Iraq u l-Iran
 • Il-Papa jiekol ma’ mijiet ta’ foqra
 • Il-foqra fiċ-ċentru tal-komunitajiet matul is-sena kollha
 • Bidla, fil-verżjoni Franċiża, tat-talba tal-Missierna
 • Jeħtieġ taħdem aktar f’għaqda favur ġejjieni pożittiv
 • Sultan Imsallab!
 • Qatt tidrawha l-Ewkaristija, qatt tittrattawha bħal min jieħu d-droga
 • Fostna hemm it-tajjeb li ma jidhirx
 • Il-kultura tal-mewt u l-politika
 • Meta titolbu, itolbu hekk…
 • Preżenza ġdida fil-Knisja f’Għawdex
 • Ġieli erwieħ tal-Purgatorju jżuru nies fid-dinja?
 • Kulħadd b’xortih
 • Kristu Re
 • Għaliex Kristu “Sultan”
 • Tliet xhur ma’ San Ġużepp

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: