Dun Charles Cini maħtur Arċipriet fil-parroċċa tal-Floriana

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet tal‑Parroċċa ta’ San Publiju, il‑Furjana.

cc.jpgDun Charles Cini twieled fl‑10 ta’ Ġunju 1972. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola primarja ta’ St Jeanne Antide, il‑Gudja, l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Kulleġġ Santu Wistin, il‑Pietà u dik post‑sekondarja fil‑Kulleġġ De La Salle, il-Birgu. Kompla l‑istudji terzjarji fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl‑Università ta’ Malta.

Dun Charles ġie ordnat saċerdot fit‑28 ta’ Lulju 2002. Beda l‑ħidma pastorali tiegħu fil‑Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid u fl‑2003 beda jservi bħala viċi kappillan fil‑Parroċċa ta’ San Filep, Ħaż‑Żebbuġ. Bejn l‑2006 u l‑2010 serva bħala kappillan fid‑Djoċesi ta’ Savona, l‑Italja. Wara li ġie lura Malta, serva bħala viċi kappillan fil‑Parroċċa ta’ Ħal Luqa għal għaxar snin. Fl‑2017 inħatar assistent direttur ta’ Dar l‑Emigrant.

Il‑Parroċċa tal‑Furjana tiġbor fiha madwar 2,000 persuna f’850 familja.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: