Dun Mark Mallia Pawley maħtur Arċipriet tal-parroċċa ta’ Ħad-Dingli


Il-Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Mark Mallia Pawley bħala l‑Arċipriet tal‑Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħad‑Dingli.

dingli.jpgDun Mark Mallia Pawley twieled fit‑28 ta’ Awwissu 1988. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola primarja ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi, u fl‑iskola sekondarja Mikiel Anton Vassalli, il‑Ħandaq, u l‑edukazzjoni post‑sekondarja fil‑Kulleġġ Ġan Franġisk Abela, l‑Imsida. Kompla l‑istudji terzjarji fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl‑Università ta’ Malta.

Dun Mark ġie ordnat saċerdot fid‑29 ta’ Ġunju 2016. Beda l‑ħidma pastorali tiegħu fil‑Parroċċa ta’ Ħad‑Dingli bħala viċi arċipriet.

Il‑Parroċċa ta’ Ħad‑Dingli tiġbor fiha madwar 4,000 persuna f’1,100 familja.

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.