Frott il-persekuzzjoni fuq l-Insara fl-Indja


Fr Praful Bara jirrakonta kif kien qiegħed f’raħal żgħir tal-Indja jqaddes f’waħda mid-djar għaliex f’dak ir-raħal mhemmx kappella.  Kif il-katekista ħareġ wara l-quddiesa, sab folla ta’ nies barra d-dar.  Qalulu, “Ġa għidnilek li hawnhekk ma rridux li tkun prattikata l-fidi tiegħek.”  Imbagħad, wieħed minnhom qabad zokk kbir u xejjirulu fuq rasu.

 

Dak il-ħin il-katekista waqa’ fl-art stordu, iżda żmien wara huwa sar jaf min kien dak li tah id-daqqa, imma ħafirlu mill-ewwel bla ma qagħad jaħsibha.   Stqarr li kienet il-fidi tiegħi ħelsitu milli jobgħod li dawk li attakawni.  Hemmhekk ma riedux missjunarji li jidħlu fir-raħal tagħhom u aktarx kien għalhekk li daru għalih.

“Imma Alla jaħdem b’mod differenti u għandu l-mod tiegħu kif iressaq lill-bnedmin lejh”, qal Fr Praful. “Dawk il-persuni li dakinhar sawwtu lill-katekista, xi żmien wara ġew huma stess u jitgħolbu li jitgħammdu.”

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.