Petizzjoni favur il-Ħajja lir-Rappreżentanti tagħna fil-Parlament

Print Friendly, PDF & Email

image001

Wara li għadda l-vot tat-Tieni Qari fil-Parliament nistiednek tingħaqad magħna fil-ġlieda għall-ħajja billi tikkopja t-text hawn taħt, fejn hu relevanti iddaħħal id-dettalji tiegħek, u tibagħtu lir-Rappreżentanti kollha tad-distrett tiegħek fil-Parlament hekk kif se jibdew jiddiskutu din il-liġi fl-istadju tal-Kumitat.

Minn hawn issib il-lista tal-Parlamentari, bl-email rispettiv tagħhom.

Jekk jogħġbok ibgħat din il-petizzjoni lill-ħbieb u lill-familja kollha tiegħek.   

Grazzi talli qed tagħti sehmek biex Malta bħala nazzjon tibqa’ tirrispetta d-dritt għall-ħajja ta’ kulħadd, kif ukoll id-dritt li t-tfal ikunu jafu lill-ġenituri naturali tagħhom.

Cut and paste l-parti fl-italics (bejn iz-zewġ linji) u poġġi f’email ġdida li ser tindirizza individwalment lill-kull MP 

Għażiż Onorevoli [Ikteb l-isem tal-Membru Parlamentari],

Jiena kostitwent tiegħek u noqgħod [ikteb il-lokalita li inti tgħix fiha].

Nemmen li embrijun huwa bniedem u jixraqlgħu li jkollu d-dritt g­ħall-ħ­ajja tieg­ħu jew tagħha, kif ukoll id-dritt li jkun jaf il-ġenituri naturali tieg­ħu jew tagħ­ha. Għ­al din ir-raġuni, ma naqbilx mal-emendi proposti g­ħall-Abbozz ta’ Ligi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni (Abbozz Nru. 37) u l-proposti dwar l-iffriżar tal-embrijuni, id-donazzjoni tal-gameti u surrogacy. Dawn l-emendi proposti ma jipproteġux il-­ħajja, jiddiskriminaw bejn it-tfal, jagħ­mlu oġġett minnhom u jisfruttaw in-nisa.

Nitolbok, bħ­ala r-rappreżentant tieg­ħi fil-Parlament, tivvota kontra l-Abbozz Nru 37. 

Tislijiet,                                                                                                                                              

[isem] [numru ta’ identità]

English Version

One-of-Us-Logo.pngFollowing the vote of the Second Reading in Parliament, please join us in the fight for life by copying the below text, inserting your details where relevant, and sending it to all the parliamentary representatives of your district of all parties, as this week they will start to discuss the amendments at Committee Stage before the Third and Final vote.

From this link you can access a list of parliamentarians and their respective emails. Please share this petition with all of your friends and family.

Thank you for helping us fight to keep Malta a nation which respects everyone’s right to life and right to know their natural parents.

Cut and paste the part in italics (between the two lines) and place in a new and distinct email for every individual MP 

Dear Hon. [insert name of parliamentarian],

I am one of your constituents and I currently live in [inset town which you live in].

I believe that an embryo is a human being and deserves to have its right to life and, right to know its natural parents, protected. For this reason, I disagree with the proposed amendments to the Embryo Protection (Amendment) Bill (Bill No. 37) and the proposed introduction of embryo freezing, gamete donation and surrogacy. These proposed amendments do not protect life, they objectify and discriminate among children and they exploit women. 

I urge you, as my representative in Parliament, to vote against Bill No 37.

Sincerely, 

[name][identity card number]

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “Petizzjoni favur il-Ħajja lir-Rappreżentanti tagħna fil-Parlament”

  1. Ghada tghodd dil-petizzjoni wara l-emendi li saru pls? Grazzi

Leave a Reply

%d bloggers like this: