Awguri lill-Isqof Joe Galea Curmi mill-Kummissjoni Tfal

Print Friendly, PDF & Email

Għażiż Fr Joe,

Aħna l-Kummissjoni Djoċesana Tfal nixtiequ nuru l-ferħ tagħna miegħek għal dan il-pass sabiħ li ser tagħmel illejla.

Nemmnu li iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar qed tkun diffiċli biex tkun ragħaj għal qalb Ġesu` u tegħleb id-diffikultajiet kollha biex tkompli tgħin fit-tmexxija tal-Knisja tagħna. Imma xtaqna nuruk li aħna magħqudin fit-talb miegħek u biex issibna ta’ għajnuna fejn u meta taħseb li jkun il-bżonn.
J’Alla din il-ġurnata tkun għalik esperjenza sabiħa li tkompli tħeġġek biex tressaq iktar nies (l-aktar tfal), lejn Ġesu`. F’isem it-tfal kollha nirringrazzjawk talli dejjem kont viċin tagħna.
Anness qed nibgħatulek ukoll tifkira sabiħa ta’ meta ċċelebrajt magħna l-Via Sagra fil-Buskett. Esperjenza li laqqgħetna miegħek mill-qrib u li ser nibqgħu ngħożżu ħafna!
Nitolbuk tberikna u nibqgħu nitolbu għalik.
Mingħand,
Il-mexxejja u t-tfal fi ħdan il-KDT
FB_IMG_1533386182999

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: