L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 13-15

Ir-rejazzjoni tad-dixxipli għall-ommijiet u wliedhom li resqu lejn Ġesù hija goffa ħafna. Uħud minnhom kellhom ulied huma wkoll u kienu jafu x’għandhom ħila jagħmlu t-tfal u lkoll nafu li t-tfal, dak li għandhom ħila jagħmlu, jagħmluh vera sew.

Iżda l-intenzjoni ta’ dawk l-ommijiet kienet li uliedhom jitbierku minn Ġesù u biex jitlob għalihom. Raw il-ġid f’Ġesù u dak il-ġid xtaquh għal uliedhom. Kienu għarfa u għaqlija biżżejjed biex jindunaw x’inhu l-aħjar għal uliedhom u ssugraw ir-rabja tad-dixxipli biex uliedhom ikollhom l-aħjar: il-barka ta’ Ġesù u t-talb tiegħu.

Minn naħa l-oħra lid-dixxipli naslu biex nifhmuhom ukoll. Il-ġej u sejjer tan-nies lanqas kien iħallilhom ħin jieklu u għalhekk fittxew ħin għalihom, probabbli kienu mxennqin għalih u kienu jħossu li Ġesù wkoll kien jinħtieġu. Iżda r-rejazzjoni kienet esaġerata u lil Ġesù m’għoġbitu xejn. Għalih il-ġid tat-tfal u ta’ kulħadd hu iktar importanti mill-mistrieħ tiegħu. Donnu l-mistrieħ tiegħu kien f’li jagħmel il-ġid il-ħin kollu anke lil min ma jemminx fih, aħseb u ara lil min jemmen fih u jitlobulu għal min hu għażiż għalih. Meta darba erba’ minn nies niżżlu lil seħibhom marid minn toqba f’saqaf, ra l-fidi tagħhom u, għalkemm issogra l-ġudizzju ta’ min ried jikkundannah, fejqu. Kemm għandna bżonn nagħmlu bħalu. Quddiem il ġid m’għandu jwaqqafna xejn, lanqas l-għejja tagħna.

Ma’ dan xtaqt li nżid ħsieb dwar xi ħaġa li ddejjaqni ħafna. Il-‘crying rooms fil-knejjes, il-ħars ikraħ ta’ dawk li meta jisimgħu tarbija tibki fi knisja huma mod kif nuru lill-ġenituri li mhux milqugħa fil-knejjes tagħna, meta jkollhom magħhom lil uliedhom żgħar.

Il-ħars ikrah u z-zekzik lejn dawn il-ġenituri jistħoqqlu ċ-ċanfira ta’ Ġesù. Jekk il-ġenituri ma jġibux lil uliedhom żgħar għall-quddies, min se jġibhom u meta se jġibuhom? Għandna għalfejn nirringrazzjaw lil Alla u nifirħu li hawn ġenituri żgħażagħ lijemmnu tant f’Ġesù u f’dak li hu tiegħu li jridu li uliedhom jiltaqgħu miegħu sa miċ-ċokon, u jħossuhom parti mill-familja l-kbira tiegħu.

Barra minn hekk, il-famużi ‘crying rooms’ huma ‘crying rooms’; postijiet fejn it-trabi li jibku jistgħi jiddaħħlu għal ftit sakemm joqgħodu. Mhumiex post ieħor minn fejn tisma’ l-quddiesa, normalment f’xi kamra mwarrba bil-monitors, jew spazju magħluq bil-ħġieġ bħal akwarju fejn it-tal jistgħu joqgħodu jilgħabu. La ġibniehom il-knisja, għandhom ikunu fil-knisja u jekk jista’ jkun quddiem mett fejn jaraw u jisimgħu, fejn jistgħu, minn ċkunithom jixorbu dak li jkun qed jiġri, dak li għada pitgħada, bil-għajnuna ta’ Alla, huma stess iridu jgħaddu lil uliedhom, minn fejn, sa minn ċkunithom jistgħu iħossu s-sejħa ta’ Alla biex jaqduh u jibdew iweġbuh għaliha.

Ġesù juri lid-dixxipli li r-rabja ma twassal imkien u l-gdid em ma jiġbdux nies lejh. Mhux talli hekk, talli jekk huma stess ma jsirux bħal dawk li huma qedjippruvaw ikeċċu minn quddiemu, ma setgħux ikunu miegħu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: