It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena. Sena B


Il-Ħadd, 14 ta’ Ottumbru 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Sena B.

One thought on “It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena. Sena B”

  1. Tajjeb il-hsieb. IMMA ikun tajjeb li is-Sud Djaknu jaqta’ l-introduzzjoni twila dwar il-hin etc. u jindirizza il-hsieb li jkollu u daqshekk. Qed jahli sekondi prezzjuzi fi kliem fieragh. Il-bqija eccellenti u prosit.

Comments are closed.