123 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


Il-Ġimgħa, 23 ta’ Novembru 2018: 123 persuna temmew b’suċċess wieħed mill‑14‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar it‑Tlieta, 20 ta’ Novembru 2018, fil‑knisja ta’ San Duminku, ir‑Rabat, u tmexxiet mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.

Il‑korsijiet li temmew il‑parteċipanti kienu fl‑oqsma tal‑familja, it‑tagħlim soċjali tal‑Knisja, l‑ekumeniżmu, l‑ispiritwalità Franġiskana, l‑evanġelizzazzjoni, il‑liturġija, il‑ħidma mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ, l‑istudji fl‑ispiritwalità Karmelitana u l‑istudju tal‑Bibbja. Il-korsijiet jaqgħu taħt ir‑raba’, il‑ħames u s‑sitt livell tal‑Malta Qualifications Framework (MQF) u tal‑European Qualifications Framework (EQF).

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali din is‑sena beda t-13‑il sena ta’ ħidma, u din kienet it-12‑il ċerimonja ta’ gradwazzjoni. L‑Istitut twaqqaf fl‑2005 biex iwieġeb għas‑sejħa li ħarġet mis‑Sinodu Djoċesan li joffri formazzjoni lill‑Insara għall‑ħtiġijiet reali tas‑soċjetà, u joffri formazzjoni lil dawk il‑persuni li jħossu l‑bżonn li jimpenjaw ruħhom b’mod attiv fil‑fidi tagħhom.

Fis‑sena akkademika preżenti, l‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u diversi entitajiet formattivi oħra fil‑Knisja qed joffru 10 korsijiet differenti. Fost dawn hemm il‑kors dwar il‑Ministeru Pastorali tal‑Familja li ser jibda f’Jannar li ġej u l‑kors dwar Alla u l‑Politika li ser jibda f’Marzu 2019. Għal dawn il‑korsijiet qed jattendu 150 parteċipant. L‑informazzjoni dwar il‑korsijiet kollha tista’ titniżżel mill‑websajt http://www.maltapfi.org. Wieħed jista’ jċempel ukoll fuq 22039513 jew jibgħat imejl fuq pfimalta@gmail.com.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.