X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Illum il-festa ta’ Kristu Re
 • Se jibqa’ jagħti ħajtu għad-djoċesi
 • L-Isqof Mario Grech jagħmel żjara pastorali f’missjonijiet fil-Peru
 • Is-Sorijiet tal-Karità f’Malta
  150 sena ta’ servizz b’imħabba tassew unika
 • L-Isqof Awżiljarju Joseph-Galea Curmi jżur id-Dar tal-Providenza
 • Il-bidu tal-ministeru pastorali tal-Arċipriet taż-Żebbuġ
 • Il-Papa jiekol ma 1,500 persuna fil-bżonn
 • Il-Papa jżur klinika tal-foqra
 • Proposta biex il-familja titqies bħala l-bażi tal-wirt kulturali tal-Ewropa
 • L-Isqfijiet Taljani approvaw bidla fit-talba tal-Missierna
 • Min hu s-sultan tagħna?
 • Bennejja tas-Saltna
 • Il-kbir fost l-aħwa fil-parroċċa
 • Pajjiżna jeħtieġ nies ta’ onestà u integrità
 • Iż-żgħażagħ u s-Sinodu
 • L-akbar theddida għall-paċi
 • X’sar minnhom?
 • Ħidma missjunarja
 • Kristu Sultan
 • Ġesù jgħallimna dwar is-saltna ta’ Alla

Leave a Reply

%d bloggers like this: