Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ix-Xahar ta’ Frar għalina għandu jkun ix-Xahar tal-Fidi.
Nhar l-10 ta’ Frar infakkru l-akbar ġrajja li sawret lil ġensa.
Id-Dawl ta’ Alla feġġ fostna fil-figura ta’ San Pawl.
San Pawl ġabilna d-Dawl ta’ Kristu l-Mulej !
Inħabirku u nitolbu biex dan id-Dawl qatt ma jintefa.
Bih l-ebda thddida ma tbeżżgħana;
Mingħajru, nisfaw tellefin.
San Pawl Missierna – Ħares dejjem lil uliedek maħbubin!
————————————————

IL-ĠIMGĦA 1 ta’ FRAR
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 7 ta’ FRAR
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ FRAR
Kolleġġjata San Pawl Nawfragu – il-Belt Valletta
Fid-9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ FRAR
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 11 ta’ FRAR
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 12 ta’ FRAR
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 13 ta’ FRAR
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 14 ta’ JANNAR
Monasteru San Pietru – l-Imdina tal-Benedittini
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 17 ta’ FRAR
Santwarju Madonna Tal-Mellieħa
7.00 pm: Adorazzjoni

IT-TNEJN 18 ta’ FRAR
Kripta San Bastjan Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 19 ta’ FRAR
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 20 ta’ FRAR
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 21 ta’ FRAR
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ FRAR
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ FRAR
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

IT-TNEJN 25 ta’ FRAR
Festa: Beata Adeodata Pisani
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 26 ta’ FRAR
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 27 ta’ FRAR
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta
Fid-9.40am Purċissjoni interna bil-kwadru ;
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 28 ta’ FRAR
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

 

Ara Poster bil-kulur minn hawn: 01 kalendarju ador.frar 2019 bil-kulur

Ara Poster dwar it-8 ta’ Frar: 04 poster konv s p 2019

Leave a Reply

%d bloggers like this: