X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 27 ta’ Jannar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Illum il-qofol tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama
  Mhux jattendu delegazzjonijiet Maltin
 • Iċċelebrati fil-Knisja 1,192 żwieġ u kontrattati ċivilment 2,458
 • Il-prijoritajiet pastorali tal-parroċċi diskussi fl-aħħar ‘live-in’ tal-kappillani
 • Illum il-qofol tal-maratona b’risq tfal foqra tal-missjoni
  Tifel jew tifla jmutu kull ħames sekondi minħabba l-ġuħ
 • Illum isir il-Pellegrinaġġ Djoċesan bil-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu
 • Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama
  Avveniment sabiħ u importanti fil-mixja tal-Knisja
 • Il-baħar Mediterran sar ċimiterju ta’ ħajjiet bla tama
 • Il-Papa dwar il-qawmien tal-kultura tal-mewt
 • Il-Konvinzjoni tal-Isqfijiet dwar il-ħarsien tal-minuri
 • Gwida pastorali ġdida dwar in-negozju ikrah tat-traffikar uman
 • Ippreparaw għat-tieġ b’mod spiritwali
 • L-ewwel membru tal-Knisja
 • “Laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu”
 • Storja ta’ fidi kbira, imħabba ġeneruża u tama sħiħa
 • Wara ċ-ċensiment
 • L-ibliet, l-għoljiet u l-politika
 • Problemi tal-isptarijiet tal-Maltin
 • Il-profil ta’ Marianne Downing
 • Ilkoll għandna d-dmir li nħarsu u nsostnu l-ambjent
 • Festi ta’ twemmin
 • Il-pass li jmiss
 • L-Isqfijiet San Timotju u San Titu

Leave a Reply

%d bloggers like this: