X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Frar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Żewġ terzi taż-żwiġijiet bejn Maltin u Maltin u bejn Maltin u barranin huma żwiġijiet bil-Knisja
 • Fond għal solidarjetà volontarja
  L-Arċidjoċesi ta’ Malta bl-ewwel kontribuzzjoni b’risq dan il-fond
 • Jibda r-restawr fi 15-il parroċċa minn fondi Ewropej
 • Il-Knisja għandha bżonn lajċi impenjati b’valuri nsara
 • Il-Madonna ta’ Pinu lura fis-Santwarju tagħha wara ħmistax idur il-parroċċi Għawdxin
 • Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda
  Tgħanniqa mal-miljun Nisrani li hemm
 • L-Insara għandhom ikomplu jkunu oasi ta’ paċi, manswetudni u ħniena
 • Sar ħafna iżda mhux biżżejjed
 • Ebda stat ma jista’ jindirizza l-migrazzjoni waħdu
 • Il-wiċċ sorprendenti tal-Knisja quddiem l-Iżlam
 • Art sabiħa
 • Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina u għas-soċjetà tagħna d-dawl, il-glorja u s-salvazzjoni
 • Il-ħajja umana mhix għat-tpartit
 • Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana
 • Għawdex jixraqlu aħjar
  L-Isptar ta’ Għawdex u l-effiċenzja fil-qasam tas-saħħa
 • Il-profil ta’ Guido Lanfranco
 • Il-kastig tad-dagħa u Asia Bibi
 • L-onestà u l-integrità
 • In-Nawfraġju ta’ San Pawl
 • San Pawl f’Malta

Leave a Reply

%d bloggers like this: