X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 17 ta’ Frar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Is-summit tal-Isqfijiet dwar l-abbużi sesswali minn membri tal-Kleru
  Mistenni jwassal għal azzjonijiet konkreti
 • 37 fil-mija tal-Kattoliċi obbligati jmorru l-Quddies qed jisimgħu l-Quddiesa tal-Ħadd
 • L-iktar ismijiet komuni jibqgħu dawk meħuda mill-Bibbja jew mill-qaddisin
 • Via Sagra ġdida fil-Knisja tal-Iklin
 • Ċenaklu għall-Ġenituri tas-Saċerdoti
 • Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent
  X’jonqosna nissagrifikaw minn pajjiżna?
 • Iż-żgħażagħ u l-anzjani favur il-ħajja
 • F’Napli l-Papa Franġisku se jiddiskuti l-‘Veritatis Gaudium’
 • Imħejjija t-triq għall-Kanonizzazzjoni tal-Kardinal Newman u Sr Mariam Thresia
 • Affermata mill-ġdid il-qlubija tal-Papa mal-poplu tal-Venezwela
 • Mexxejja politiċi Kattoliċi li jappoġġjaw l-abort ma jistgħux jersqu għat-tqarbin
 • Il-Papa Franġisku dwar l-importanza tal-virtù tal-ġustizzja
 • Ir-riżultati taċ-ċensiment dwar l-attendenza għall-Quddies
 • Il-kwalità tal-ħajja
 • X’se ngħaddu lil uliedna? Mużewijiet jew fidi ħajja?
 • Meta d-dlam hu dawl
 • Tliet kelmiet mill-grotta ta’ Lourdes
 • Il-minsija u l-mitluqa
 • Ma, Pa, jien inħossni differenti!
 • Issa tard wisq?
 • Mill-ġustizzja għall-paċi
 • Charles Camilleri… għaxar snin mill-mewt tiegħu
 • Monsinjur Carmelo Xuereb
 • Ċittadini tas-sema
 • L-armonija fil-ħolqien

Leave a Reply

%d bloggers like this: