X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 3 ta’ Marzu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Intemm is-summit dwar il-ħarsien tal-minuri fil-Knisja
  Imħabbra tliet miżuri konkreti
 • Dokument d2war is-Sinodu taż-Żgħażagħ
 • Iċ-ċensiment dwar il-Quddies ġie u għadda
 • L-Arċisqof lin-Nunzju Appostoliku għal Malta
  Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus
 • Ir-regola Papali tal-2016 tidħol aktar fil-fond mit-tribunal
 • Baqa’ ħafna xogħol xi jsir
 • Nintelqu kompletament f’idejn Alla
 • Sejħa tal-Papa Franġisku lill-Kattoliċi kollha
  Inħobbu lil min jħobbniex u lil min jagħmlilna d-deni
 • Il-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan
  “Il-ħlejjaq kollha qed jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum. 8, 19)
 • Niġġieldu l-mostru tal-pedofelija
 • Il-Papa Franġisku
 • Inutli nqim statwa tal-injam u mbagħad f’qalbi nobgħod lil xi ħadd jew nuża kliem ta’ disprezz
 • Il-ħajja kkonsagrata stimolu ta’ purifikazzjoni ekkleżjali
 • Saċerdot twajjeb u umli
 • Mhux erba’ ċelloli biss
 • Diskursati diffiċli li jnaqqsu l-konflitti
 • It-Tfal tal-Ferrovija
 • Kliemek, Mulej, mhux fieragħ
 • Is-sabiħ tal-kulturi differenti

2 thoughts on “X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 3 ta’ Marzu 2019”

Leave a Reply

%d bloggers like this: