X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Matul il-ġranet kesħin li għaddew
  Kien hemm żieda qawwija ta’ attakki tal-qalb
 • M’hemmx titjiriet għal Lourdes għal żmien l-Għid
 • Il-mina bejn iż-żewġ ġżejjer
  Id-djoċesi t’Għawdex issostni li jsir studju komprensiv dwar l-impatt li deċiżjoni ta’ din ix-xorta jista’ jkollha
 • Malta bl-inqas rata ta’ twelid fl-Unjoni Ewropea
 • Ktieb ġdid ta’ Karmenu Bonavia dwar il-Madonna tal-Grazzja u Ħaż-Żabbar
 • Wara l-attakk fqu żewġ moskej fi New Zealand
  Il-Papa jsejjaħ għal ġesti ta’ paċi
 • Fiduċja fil-pjan tas-salvazzjoni li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna
 • 50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, Dumnikan
 • Jitħabbar il-ftuħ tal-Arkivji tal-Papa
 • Id-diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa ‘Il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja’ (1)
  Impenn konkret b’tant ġenerożità
 • L-editorjal
  Ħadd ma jiżżewweġ biex jissepara
 • Id-dmir ta’ gratitudni
 • Il-vera tifsira tas-sawm fir-Randan
 • Marija Omm il-preżenza
 • Ma tismax ħossu
 • Wara ċ-ċensiment
 • Il-profil ta’ Emily Barbaro-Sant
 • It-tielet Ħadd tar-Randan
  Meta Alla jiġi biex isalvana jeħtieġ isibna mħejjija
 • It-tħabbira tal-Mulej
  Sliem Għalik, Marija

 

%d bloggers like this: