X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 14 ta’ April 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Din il-ġimgħa nersqu u nkunu eqreb ta’ Ġesù
 • Is-simboli reliġjużi mhux se jitneħħew miċ-Ċentri tas-Saħħa
 • Fost l-aqwa atturi Maltin fi produzzjoni b’risq il-MCCF u l-klijenti tal-isptar Monte Carmeli
  Uħud mill-aqwa atturi ta’ Malta se jingħaqdu f’kast tal-ogħla livell b’għan filantropiku
 • Nhar l-Erbgha l-‘Via Sacra’ djoċesana
 • In-nomina ta’ Fr Giovann Cefai bħala Isqof fil-Perù
  Nomina li tħeġġiġna nkebbsu fina l-interess ġenwin fil-Knisja missjunarja
 • Awguri biex ikollna lajċità sana u umaniżmu realista
 • Daqskemm neħtieġu l-ħobż, neħtieġu l-maħfra
 • Meta Ġesù jaħfrilna jkun qed jiftħilna triq biex nibqgħu mexjin ’il quddiem
 • Id-diskors tal-Papa lil ġenituri li għandhom ulied b’tendenzi omosesswali
  Distinzjoni bejn l-inklinazzjoni u l-att
 • Il-Papa jagħti definizzjoni ta’ ‘adult vulnerabbli’
 • L-Editorjal
  L-imħabba tingħata minn fuq is-salib
 • Il-poplu jiftaħ qalbu
 • Il-familja u l-Knisja f’Malta li dejjem tinbidel (1)
  Impatt kbir fuq il-familja
 • Il-figura ta’ President hi mogħtija lilna u aħna, bi pjaċir, milqugħa bħala sinjal tal-għaqda ta’ bejnietna
 • Għandna bżonn nuċċali ġdid
 • Kemm hi għażiża d-dar tiegħek!
 • Proċess legali lil Sidna Ġesù Kristu
 • Is-seba’ kelmiet minn taħt is-Salib
 • Bejn ‘Storja u Miti’ dwar Marie-Louise Coleiro Preca
 • Partijiet mill-istorja ta’ Malta f’poeżija
 • Fra Mudest u l-Figolla tal-Pirjol
 • Ir-reliġjużi jridu jobdu kif obda Kristu
 • Ħadd il-Palm
  Invit dejjem miftuħ
 • Grazzi għas-salib ġiet il-fidwa

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: