Programm taċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta’ San Ġorġ Preca 2019

Print Friendly, PDF & Email

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca, il-Fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M, se jigu organizzati dawn l-attivitajiet:

1613884_10154096978525246_3470291113824326423_n.155680587662

Il-Ħadd 5 ta’ Mejju
Quddiesa fid-9am fil-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża. Il-quddiesa tixxandar fuq TVM 2. Mistiedna b’mod partikolari l-membri tat-Terz’Ordni Karmelitan.

Mit-Tnejn 6 sal-Erbgħa 8 ta’ Mejju
Adorazzjoni u barka sagramentali fil-5pm u wara Quddiesa fis-6pm fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża. Matul il-quddiesa jsir ħsieb dwar San Ġorġ Preca.

L-Erbgħa 8 ta’ Mejju
Il-Kappella tal-Midalja Mirakoluża tibqa’ miftuħa sal-10pm.

Il-Ħamis 9 ta’ Mejju
Quddiesa fil-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża fis-7:30am, fil-11am u fis-6pm.

Fis-6:15 pm tibda Quddiesa Solenni tal-festa ppreseduta minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa tal-Portu Salvu u San Duminku fil-Belt Valletta.

Il-Kappella tal-Midalja Mirakoluża tkun miftuħa mis-7am sa 12pm u mill-4pm sal-10pm. Kulħadd mistieden li jsib ħin biex jitlob quddiem il-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca.

Leave a Reply

%d bloggers like this: