X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 9 ta’ Ġunju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin 2019
  L-Ispirtu s-Santu jsejħilna għall-imħabba
 • Post ġdid għal Radju Marija
 • L-omelija fil-Quddiesa tal-funeral tal-Kanonku Dun Ġwann Ciarlò
  Qatt ma laħaq kompromessi mat-tagħlim tal-Knisja
 • Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija
 • Relazzjonijiet aħjar bejn isqfijiet u presbiteri
 • Il-Papa jitlob maħfra għad-dnubiet kontra l-komunitajiet ROM
 • Il-Papa dwar it-tibdil fil-klima
  Iż-żmien qed jagħfas
 • It-tieni u l-aħħar ‘lezzjonijiet’ mill-elezzjonijiet tas-26 ta’ Mejju
 • Mhux l-aħħar kelma
 • Nikkonferma kemm faraġ iġib Radju Marija f’tant familji u ambjenti
 • Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana
  Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani
 • Biex naslu fejn mar qabilna hu
 • In-nassa u l-ġurdien tal-imramma
 • Is-saħħa mentali fin-nisa
 • Il-ġlieda kontra l-ġuħ
 • Għid il-Ħamsin
  Itlob lil-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek
 • L-Evanġelista Luqa u l-Ispirtu s-Santu

Leave a Reply

%d bloggers like this: