Sorijiet f’ħidma kontra t-traffikar ta’ persuni

Print Friendly, PDF & Email

Talitha Kum hu network li permezz tiegħu sorijiet minn madwar 70 pajjiż jikkollaboraw flimkien fil-ħidma kontra t-traffikar ta’ persuni f’dak li hu skjavitù modern. Bejn is-17 u s-26 ta’ Settembru t-Talitha Kum ikkommemoraw l-10 anniversarju mit-twaqqif tan-network fl-assemblea ġenerali li saret f-Ruma. L-isem tan-network ġej mill-kliem ta’ Ġesù f’Mark 5, 41: “Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!” https://www.talithakum.info/en/events/general-assembly-2019

Rapport minn Joe Galea

%d bloggers like this: