Il-Papa f’Santa Marta: Ilkoll kemm aħna ħatja li nirrifjutaw il-gratwità tal-Mulej


It-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2019: Fis-silta tal-Evanġelju li tatna l-liturġija llum San Luqa jirrakkonta li raġel ried jagħmel festa kbira imma l-mistednin bi skuża jew oħra kollha rrifjutaw l-istedina. Għalhekk bagħat il-qaddejja jsejħu lill-foqra u ż-żopop biex jimlew daru u jduqu l-ikla tiegħu. Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġsiku qal li din hi fil-qosor l-istorja tas-salvazzjoni u tiddeskrivi wkoll l-imġieba ta’ ħafna nsara.

L-ikla, il-festa, hi tixbiha tas-sema, tal-eternità mal-Mulej.  Waqt festa wieħed qatt ma jaf ma ma’ min se jiltaqa’, isir jaf nies ġodda, ikun hemm ukoll persuni li wieħed lanqas ikun jixtieq jarahom imma l-klima tal-festa huwa l-ferħ u l-gratwità.

Għax festa vera għandha tkun gratwita.  U għal din, Alla tagħna dejjem jistedinna bil-gratwità, qatt ma jġagħalna nħallsu biex nidħlu.  Fil-festi veri ma nħallsux biex nidħlu: iħallas is-sid, iħallas dak li jistieden.  Imma hemm min minkejja l-gratwità jagħżel l-interessi personali:

Quddiem dik il-gratwità, dik l-universalità tal-festa, hemm atteġġjament li jagħlaq il-qalb: “Jien minix sejjer.  Nippreferi noqgħod waħdi, man-nies li jogħġbuni, magħluq”

Dan hu d-dnub; id-dnub tal-poplu ta’ Iżrael, id-dnub tagħna lkoll.  L-għeluq.  “Le, għalija  huwa aktar importanti dan minn dak.  Le, tiegħi l-ewwel”.  Dejjem l-ewwel jien.

Hemm għażla bejn il-laqgħa mal-Mulej u “dak li rrid jien”.

Dar-rifjut, huwa wkoll disprezz lejn min jistieden, qiesna qed ngħidu lill-Mulej: “Toqgħodx tħabbatli moħħi bil-festa tiegħek”.  Huwa għeluq għal dak li joffrielna l-Mulej: il-ferħ tal-laqgħa miegħu.

U fil-mixja tal-ħajja bosta drabi nsibu ruħna quddiem din l-għażla: jew il-gratwità tal-Mulej, li mmorru nfittxuh, niltaqgħu miegħu, inkella li ningħalqu fl-interessi tagħna, fl-affarijiet tagħna.

Huwa għalhekk li meta jitkellem dwar dan l-għeluq il-Mulej jgħid li hu diffiċli li bniedem għani jidħol fis-saltna tas-sema.  Madankollu hemm nies għonja tal-affari tagħhom, qaddisin, li mhumiex marbutin mar-rikkezzi li għandhom.  Però ‘l biċċa l-kbira huma marbutin sfiq mal-għana, magħluqin.  U b’hekk mhux jifhmu x’inhi l-festa.  Isibu s-sigurtà fl-affarijiet li jistgħu jmissu.

Il-Mulej għandu reazzjoni iebsa quddiem ir-rifjut tagħna: irid li għall-festa jinġiebu n-nies kollha, tajbin u ħżiena.  Ilkoll mistednin.  Ħadd ma jista’ jgħid: “Jien ħażin, ma nistax…”.  Le, propju għax int ħażin il-Mulej jistenniek b’mod speċjali.

Il-Papa fakkar fl-imġieba tal-missier ma’ ibnu l-ħali li jmur lura d-dar: l-iben jibda’ diskors imma missieru ma jħallix jitkellem, jgħannqu.  Hekk hu l-Mulej.  Din hi l-gratwità.

Fl-ewwel qari l-Appostlu Pawlu jwissi dwar l-ipokrisija.  Lil-Lhud li kienu jiċħdu lil Ġesù għax kien jidhrilhom li huma ġusti, il-Mulej darba qalilhom:  “Jien ngħidilkom li n-nisa tat-triq u l-pubblikani jidħlu qabilkom fis-saltna tas-sema”.

Il-Mulej iħobb l-aktar lil min hu mmaqdar, imma jsejjaħ lilna wkoll.  Iżda quddiem l-għeluq tagħna jitbiegħed u jagħdab kif jgħidilna l-Evanġelju li nqara.

Naħsbu ftit fil-parabbola li tana l-Mulej illum.  Kif sejra ħajjitna?  Liema għażliet qed nagħmel jien?  Dsejjem qed naċċetta l-istedina tal-Mulej jew qed ningħalaq fl-affarijiet tiegħi, fiċ-ċekċik tiegħi?  Nitolbu l-Mulej il-grazzja li dejjem naċċettaw li mmorru għall-festa tiegħu li hi gratwita.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.