Il-Papa f’Santa Marta: Id-demonju jeqred il-bniedem għax Alla sar bniedem bħalna


It-Tlieta, 12 ta’ Novembru 2019: Ix-xitan jeżisti u minħabba l-għira li għandu għal Iben Alla li sar bniedem, jiżra’ l-mibgħeda fid-dinja, mibgħeda li ġġib il-mewt. Il-Papa Franġisku tenna din l-istqarrija magħmula drabi oħra, fl-omelija li għamel illum it-Tlieta 12 ta’ Novembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku ddedika l-omelija għas-silta mill-Ktieb tal-Għerf (2,23-3,39) li jtina l-ewwel qari tal-liturġija.

Fl-ewwel vers il-Profeta jfakkarna li Alla ħalaqna xbieha tiegħu, aħna wlied Alla, imma minnufih iżid li minħabba l-għira tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja.

Il-Papa spjega li l-għira ta’ dak l-anġlu supperv li ma riedx jaċċetta l-inkarnazzjoni wasslitu biex jeqred l-umanità. U b’hekk fi qlubna daħlu l-għira, il-pika, filwaqt li aħna nistgħu ngħixu bħal aħwa lkoll fil-paċi.

Dan hu l-bidu tat-taqbid u tal-kilba li nkissru. Issib min jgħidlek: “imma jien ma nkisser ‘il ħadd”. “Le? It-qassis tiegħek, meta tisparla dwar ħaddieħor? Tkun qed teqirdu”.

L-Appostlu Ġakbu jgħidilna li l-ilsien hu arma feroċi li toqtol. It-tqassis huwa qattiel, il-kalunja toqtol.

“Imma, padre, jien mgħammed, nisrani prattikanti, kif nista’ nsir assassin?” “Għaliex”, issokta jgħid Franġisku, “ġewwa fina sa mill-bidunett hemm gwerra. Kajjin u Abel kienu aħwa imma l-għira wasslet biex wieħed jeqred lill-ieħor. Din hi r-realtà. Biżżejjed wieħed jara l-aħbarijiet: il-gwerer, il-distruzzjoni, nies li jimirdu u jmutu minħabba l-gwerer”.

Il-Papa fakkar li fil-Ġermanja hemm l-anniversarju tal-waqa’ tal-ħajt ta’ Berlin, imma qed tfakkar ukoll it-torturi fuq kull min ma kienx ta’ ‘razza pura’, biex ma nsemmux ukoll it-terrur tal-gwerer.

Wara dan kollu hemm xi ħadd jimbotta. Huwa dak li aħna nsejħulu tentatur. Meta mmorru nqerru lis-saċerdot ngħidulu: “Padre kelli din, dik it-tentazzjoni”. Huwa xi ħadd li jmisslek qalbek biex iwaddbek fit-triq il-ħażina. Xi ħadd li jiżra’ l-qerda fi qlubna, li jiżra’ l-mibgħeda.

Bosta drabi, kompla jgħid, jiġini f’moħħi li l-aħbarijiet huma rakkont ta’ mibgħeda bl-għan li joqtlu: attentati, gwerer. Hija ħaġa minnha li t-tfal imutu bil-ġuħ, bil-mard, għax neqsin mill-ilma, mill-edukazzjoni, mill-edukazzjoni dwar is-saħħa.

Imma dan għaliex il-flus meħtieġa għal dan jintefqu biex jipproduċu l-armi u l-armi jsiru biex jeqirdu, ikissru. Dak qed jiġri fid-dinja imma wkoll f’qalbi u f’qalbek. Minħabba ż-żerriegħa tal-għira tax-xitan, tal-mibgħeda. U għal xiex jgħir ix-xitan? Jgħir għan-natura umana tagħna. Għaliex? Għax Iben Alla sar bniedem bħalna. Id-demonju dan ma jistax jittollerah.

U għalhekk jeqred. Dan hu l-għerq tal-għira tax-xitan, l-għerq tal-ħażen tagħna, tat-tentazzjonijiet tagħna, l-għerq tal-gwerer, tal-ġuħ, tat-traġedji kollha tad-dinja.

Qerda u ż-żrigħ tal-mibgħeda. Għalkemm mhux dejjem, imma dan isir ukoll fil-ħajja politika, xi wħud hekk jagħmlu. Għax il-politiku spiss għandu t-tentazzjoni li jħammeġ lill-ieħor, li jkissru, kemm bil-gideb u wkoll bil-verità, minflok b’konfront san u nadif għall-ġid ta’ pajjiżu. Jippreferi l-insult biex ibaxxi lil min jidhirlu li hu aħjar minnu.

Illum nixtieq li kull wieħed u waħda minna naħsbu ftit dwar għaliex fid-dinja hawn tant mibgħeda. Fil-familji li xi drabi mank jistgħu jingħaqdu, fil-kwartieri, fuq il-post tax-xogħol, fil-politika. Din hi ż-żerriegħa tal-mibgħeda. Minħabba l-għira tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u ssib min jgħidlek li x-xitan ma jeżistix. Imma l-kelma t’Alla hi ċara. U x-xitan ħadha ma’ Ġesù kif naqraw fl-Evanġelju: għandna jew m’għandniex fidi, din ħaġa ċara.

Nitolbu lill-Mulej biex fi qlubna tikber il-fidi f’Ġesù Kristu, Ibnu li ħa n-natura umana tagħna, ħalli nkunu nistgħu nitqabdu u negħlbu lid-demonju, il-ħażen. U jalla dil-fidi ttina l-qawwa biex ma naqgħux għal-logħba ta’ dan l-għajjur kbir, il-giddieb il-kbir, dak li jiżra’ l-mibgħeda.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.