Aġġornament tal-Kalendarju tal-Adorazzjonijiet għall-Ġimgħa li ġejja 2019/2020.

Print Friendly, PDF & Email

Aġġornament tal-Kalendarju tal-Adorazzjonijiet għall-Ġimgħa li ġejja 2019/2020 …

 

AĠĠORNAMENT  TAL-KALENDARJU TAL-ADORAZZJONIJIET GĦALL-ĠIMGĦA LI ĠEJJA 2019/2020.

 

Minħabba tant impennji li jkollna f’dawn il-jiem ta’ Festi,

tajjeb li naġġornaw ruħna dwar l-appuntamenti li fadlilna

għal din il-Ġimgħa li ġejja.

 

It-Tnejn 30 ta’ Diċembru

 

Santwarju Madonna Tas-Sacro Cuor Tas-Sliema Fid-9.00 am: Quddiesa;

Wara Adorazzjoni

 

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru

 

Pax et Bonum – Il-Mosta Fid-9.00 am: Quddiesa;

Wara Adorazzjoni

 

 

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru 2019   u

L-Erbgħa 1 ta’ Jannar, 2020

 

 

Santwarju Santa Tereża Birkirkara

 

Fil-11.00 pm : Adorazzjoni ;

F’Nofs-il Lejl : Quddiesa Tas-Solennità ta’ Marija,                          Omm Alla

 

Nagħlqu s-Sena 2019 u Niftħu s-Sena  2020 quddiem Ġesù Ewkaristija
 

Il-Ħamis 2 ta’ Jannar, 2020

 

Parroċċa Madonna ta’ Lourdes – San Ġwann Fit-8.30 am : Quddiesa

Wara Adorazzjoni

Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar, 2020  

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara

 

Fid-9.00 am : Adorazzjoni
Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar: L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar u Festa tal-Isem Adorabbli ta’ ĠESÙ

Ippermettuli nfakkar, minħabba li nemmen fil-ġid spiritwali kbir li fihom,

li nhar it-Tlieta 31 ta’ Diċembru, 2019, għal min jattendi l-Quddiesa ta’

fil-ghaxija fejn isir il-Kant tat-Te Deum b’Radd-il Ħajr   u

l-għada l-Erbgħa l ta’ Jannar, għal min jirreċita

il-Veni Creator – hemm ir-rebħ tal-Indulġenza Plenarja.

 

Minn qalbi, nawgur lilek u lill-familja tiegħek u lill-proxxmu kollu

Sena Mimlija b’kull barka tal-Mulej.

Leave a Reply

%d bloggers like this: