Preżentazzjoni tat-Trabi lill-Madonna Ta’ Pinu

Print Friendly, PDF & Email

Ċerimonja organizzata kull sena mill-Azzjoni Kattolika f’Għawdex fis-Santwarju Ta’ Pinu sejra ssir nhar is-Sibt 8 ta’ Frar.

prezentazzjonijiet

Il-ġenituri huma mistiedna għal Liturġija tal-Kelma mmexxija mill-Amministratur Apostoliku tad-Djoċesi Mons Isqof Mario Grech fl-4pm li matulha se jiġu preżentati lill- Madonna uliedhom mgħammda.

Imħeġġin iġibu xemgħa ħamra biex jipparteċipaw b’mod sħiħ f’din l-opportunità li jisimgħu l-messaġġ ta’ Mons Grech għalihom. Wara jingħataw tifkira.

Dawk interessati mitlubin iġibu l-informazzjoni dwar it-tarbija miktuba ċar: isem, kunjom u data tat-twelid. M’hemmx għalfejn tavżaw li ġejjin!

AZZJONI KATTOLIKA, Dar Ċentrali – Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria.

Presentation of Babies to Our Lady Ta’ Pinu

A ceremony organized annually by the Catholic Action Movement in Gozo at Ta’ Pinu Sanctuary will be taking place on Saturday 8th February.

Parents are being invited for a Liturgy of the Word presided by the Diocesan Apostolic Administrator Mgr Mario Grech at 4pm during which their baptized babes will be presented to Our Lady.

They are encouraged to bring a red candle to participate fully in this opportunity to hear Bishop Grech’s message for them. They will be receiving a memento at the conclusion.

Those interested are asked to bring clear information about their child: name, surname and date of birth. Booking is not required!

CATHOLIC ACTION MOVEMENT, Gozo HQ – Sir Arturo Mercieca Street, Victoria.

Leave a Reply

%d bloggers like this: