Crux Invicta – Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Dan il-ktieb jinseġ tapizzerija rikka ta’ ħajja Kapuċċina f’dawn il-gżejjer madwar il-leit motif tal-istorja tal-Kurċifiss li hemm fil-knisja u l-kunvent tal-Ordni f’Għawdex.

Crux_cover copyFuq l-isfond ta’ kif żviluppa l-kult tal-kurċifiss sa mill-ewwel sekli tal-era Kristjana, kemm fid-dinja Kattolika kif ukoll f’dawn il-gżejjer, l-awtur ilaqqam il-ġrajja ta’ kif dan il-Kurċifiss, li nħadem fi Sqallija fl-1683 minn artist tajjeb u li s’issa għadu mhux magħruf, inġieb f’dawn il-gżejjer mill-Kommendatur Miceli, l-ewwel f’Malta u aktar tard, bil-ħidma tal-ħabrieki Għawdxi de Soldanis, għadda f’idejn il-Kapuċċini li kienu għadhom kemm fetħu l-kunvent tagħhom, tefgħa ta’ ġebla bogħod miċ-Ċittadella, f’Forn il-Ġir. Dan ir-rakkont – iz-zokk tas-siġra narrattiva – jinfirex fuq sitt kapitli li minnhom, bħal fi friegħi tqal bil-frott li l-awtur jgħammidhom Excursus, wara kull kapitlu jislet għana ta’ dettalji dwar l-elf u mitt ħaġa ta’ interess li jkunu ssemmew fil-kapitlu rispettiv. Kollox huwa mirfud, sal-inqas dettall, minn dokumentazzjoni sħiħa kif tixhed il-bibljografija voluminuża fi tmiem din l-opra.

Ma tistax ma tolqtokx in-nisġa sfiqa tar-rakkont mal-ħajja fl-ambjent Għawdxi u l-implikazzjonijiet soċjali li tista’ tislet minnha. Dan ktieb li nirrakkomandah lil kull min għandu għal qalbu l-ħajja Nisranija u l-istorja ta’ pajjiżna, mhux biss għall-ispeċjalista li jogħxa jgħum fil-baħar ta’ referenzi, imma għal kull dar Ii tgħid li hi Maltija.

Kitba tal-Prof. Stanley Fiorini

Crux1

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: