Il-Fehma tal-Papa għal April 2020

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex dawk li huma maqbuda f’xi vizzju jew dipendenza qerrieda jsibu l-għajnuna u min jimxi magħhom lejn il-fejqan.

Il-Fehma tal-Papa għal April 2020 – Poster

Pope’s Intentions for April 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna – April 2020

Current Issues – April 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – April 2020

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.