Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan – 3 ta’ Mejju

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd, 3 ta’ Mejju 2020: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan …

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi

Il-ħajja bil-kotra

“Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra”. F’din l-aħħar sentenza tal-Evanġelju tal-lum għandna miġbura dak li Ġesù jixtieq iwasslilna: il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza.

Meta qal hekk, Ġesù kien qed jitkellem fuqu nnifsu bħala r-Ragħaj it-Tajjeb. Meta Ġesù semma r-ragħaj, lil dawk in-nies mal-ewwel ġagħalhom jaħsbu f’dak is-Salm li aħna stess għedna llum fil-quddiesa “Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi”. Ġesù qed jgħidilhom li dak hu, hu r-Ragħaj it-tajjeb. Ir-Ragħaj it-Tajjeb li jħobb, li jimpurtah min-ngħaġ, li jfittex li jkun jafhom wieħed wieħed u waħda waħda, li jagħti ħajtu għalihom, li jmexxihom fit-triq it-tajba, li jfittex in-nagħġa l-mitlufa; u li għalhekk miegħu jafu li għandhom protezzjoni għall-ħajja tagħhom, miegħu huma safe.

Għalhekk, meta Ġesù jgħid: “Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra” qed jagħti messaġġ importanti ħafna għall-ħajja tagħna. Qed jgħidilna li din il-ħajja li ngħixu hawnhekk fid-dinja, permezz tiegħu nistgħu nagħmluha ħajja tassew sabiħa, ħajja mimlija, ħajja bis-sens, ħajja li għandha skop. Imma qed jgħidilna wkoll li din ma tiqafx mal-mewt. Lil hinn mill-mewt, hu jagħtina wkoll garanzija lilna li miexja warajh, dixxipli tiegħu, li jkollna l-ħajja ta’ dejjem, il-ħajja bil-kotra.

Tajjeb li nistaqsu dan x’ifisser għall-ħajja tagħna llum, “x’għandna nagħmlu?” – dik il-mistoqsija li smajna fl-Ewwel Qari, li staqsew in-nies li semgħu għall-ewwel darba l-Aħbar it-Tajba. Ġesù jistedinna biex aħna nissieħbu miegħu, minn hawn stess, fil-ħarsien tal-ħajja. Nissieħbu miegħu wkoll ħalli aħna nipproteġu l-ħajja u jkun hawn il-ħajja bil-kotra.

Dan aħna nagħmluh sa mill-ewwel mument tat-tnissil tal-ħajja, meta l-ħajja tkun għadha ftit ċelloli imma hemm diġà l-ħajja umana. Għahekk is-sejħa hi biex aħna nħallu din il-ħajja tiżviluppa. Ġesù, lil dawk il-ftit ċelloli fejn digà hemm ħajja umana, jgħidilhom: jien ġejt biex ikollkom il-ħajja, mhux biex din tintrema.

Jgħidilna wkoll Ġesù llum, biex fis-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha tal-pandemija, li ġabet tħarbit fil-ħajja tagħna, imma wkoll fejn hemm diversi miżuri, aħna nimxu mal-miżuri lil jassiguraw li aħna nħarsu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Hekk Ġesù jitlob minna llum. Ma jrid qatt li aħna nqiegħdu f’riskju l-ħajja tagħna u tal-oħrajn.

Imbagħad innutaw kif Ġesù f’din is-sentenza jqiegħed f’kuntrast lilu, li ġie biex jagħtina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, u fuq in-naħa l-oħra lil dawk li jidħlu biex jisirqu, joqtlu u jeqirdu. Kien qed jgħid għal xi mexxejja reliġjużi ta’ dak iż-żmien li kien qegħdin iqarrqu bin-nies. Lilna wkoll jgħidilna biex aħna u nissieħbu miegħu fil-ħarsien tal-ħajja, nagħmlu attenzjoni speċjalment għall-qerq. Irridu noqogħdu attenti biex ma nitqarrqux.

Ħa nsemmi eżempju. Id-droga hija espressjoni ta’ dan li qal Ġesù – dak li jisraq, joqtol u jeqred. Tisraq id-dinjità, toqtol u teqred. Jista’ jkun hemm min jitqarraq u jaħseb li hija mezz ta’ rikreazzjoni, li tieħu gost biha fil-ħajja. Aħna nafu li d-droga u l-ħarsien tal-ħajja huma kontra xulxin. Jekk int titqarraq, meta jgħaddi ż-żmien tinduna li tkun ingdimt, bi ħsara għall-ħajja tiegħek. Għalhekk Ġesù jgħidilna biex noqogħdu attenti minn dak il-qerq li hu ta’ periklu u riskju għall-ħajja tagħna u tal-oħrajn.

Ħu, per eżempju, il-ħarsien tal-ħolqien. Għedna fis-Salm: “F’mergħat kollhom ħdura jqegħdini”. Mal-ewwel tieħu l-ideja kemm hu sabiħ il-ħolqien, kemm jagħti l-ħajja, jagħti n-nifs. Aħna nistgħu nirraġunaw – u nkunu żbaljati – li flok il-ħajja bil-kotra aħna nfittxu l-bini bil-kotra, u hekk inkunu qegħdin innaqqsu n-nifs tal-ħajja. Ma nkunux qed nieħdu tassew ħsieb il-ħajja tagħna u tal-oħrajn meta aħna ma nirrispettawx il-ħolqien.

Għalhekk, meta Ġesù jgħid “il-ħajja bil-kotra” ma jfissirx dak li inti tista’ taħtaf, iġġemma’ – il-kilba biex ikollok. Dik mhijiex il-ħajja bil-kotra li qed isemmi Ġesù. Imma hi l-ħajja li jagħtina hu ta’ barka, ta’ paċi u ta’ ferħ, li jagħmlu l-ħajja sabiħa hawn u jgħinuna biex dawn naqsmuhom mal-oħrajn.

Ejjew nitolbu lill-Mulej illum f’din il-quddiesa biex minnu dejjem nirċievu l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Nitolbuh biex ikun hu r-Ragħaj it-Tajjeb li jmexxina fit-triq tas-sewwa. U nitolbu wkoll illum b’mod speċjali għal dawk li hu għażel biex ikunu rgħajja f’ismu – saċerdoti u reliġjużi li qed nitolbu llum b’mod speċjali għalihom f’dan il-Ħadd tal-Għid. Nitolbu biex dawn ukoll fil-qadi tagħhom jgħinu lin-nies biex ikollhom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra.

Joseph Galea Curmi
Isqof Awżiljarju

Leave a Reply

%d bloggers like this: