L-ixkora

Print Friendly, PDF & Email

Wieħed patri għamel żball li l-istorja ma tgħidilniex x’kien.  Sħabu tant rawh gravi li ltaqgħu u ddeċidew li jieħdu passi kontra l-patri. Biex żgur issir ġustizzja stiednu lill-Abbati tagħhom biex ikun hemm waqt il-laqgħa.

Għall-ewwel l-Abbati ma riedx imma billi rċieva messaġġ wara ieħor mingħand  il-patrijiet, irħielha lejn il-monasteru. Fuq dahru kellu xkora qadima, mimlija ramel. Kellha xi toqob fiha.

Mill-bejt tal-monastru wieħed mill-patrijiet lemaħ lill-Abbati ġej minn wara għolja. Il-patrijiet ġrew ilkoll biex jgħinu lill-Abbati, li deher għajjien mejjet.

Wieħed mill-anzjani, kif ħares lejn l-ixkora, staqsih: “Imma inti għalfejn qed iġġorr dik l-ixkora?”

“Id-dnubiet tiegħi,” wieġeb l-Abbati, “qed joħorgu warajja mill-ixkora, u m’inix narahom iżjed. U llum, intom qed titolbuni niġġudika dnub ta’ ħadd ieħor”.

L-anzjani baxxew rashom, b’qima lejn wieħed li kien anzjan u għaref iktar minnhom.

Qatt la tistagħġeb fuq in-nuqqasijiet tiegħek u tal-oħrajn. – San Ġorġ Preca

THE SANDBAG

l-ixkora--A monk committed a sin which the story does not say what it was. The sin was however considered so serious that the elders of the monastery met and decided on a sanction towards the sinning monk. To make sure that justice be done to the full, they invited their Abbot to be present.

At first the Abbot refused, but on receiving message after message from the monks, he set on his journey. Walking through the desert, he carried on his back an old bag filled with sand. It had some holes in it.

From the top of the monastery, one of the monks saw the Abbot coming from behind a hill. The monks ran to help the Abbot as he looked very tired. Looking at the sack, one of the elders asked the Abbot: “But why are you carrying that sandbag?”

“My sins,” replied the Abbot, “are trailing down behind me, but I am not seeing them anymore. And today you are asking me to judge those of another!”

The elders bowed down their heads, in honour of the older and wiser Abbot.

Never be surprised at your own faults, nor at those of others. – Saint George Preca

Minn Joe Galea.

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: