One thought on “Quddiesa tal-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent”

  1. Prosit eccellenza din il priedka llum vera ghandi bzonnha ghax bhalissa jien u ragel qisna mexjin zewg toroq differenti kulhad ghal rasu. Qed nghixu kwazi qisna ahwa. Ghamlitli hafna gid u se naghmel hilti biex nerga nismaghha mar ragel. Grazzi u berikna

Leave a Reply