It-Tnejn, 3 ta’ Mejju 2021

Il-Missier taha lill-Iben is-setgħa tal-ħaqq kollu. U issa qed naraw lill-Iben iqiegħed din is-setgħa kollha f’idejn il-bnedmin – is-saċerdoti . Qed ikunu merfugħin għal din id-dinjità daqslikieku diġa jinsabu merfugħin fis-smewwiet.

San Ġwann Kriżostmu