Is-Sibt, 29 ta’ Mejju 2021

Print Friendly, PDF & Email

‘Kulu ġismi’ jgħid Ġesù, u ‘ixorbu demmi’. Il-Mulej jagħtina dawn in-nutrijenti intimi, jagħtina ġismu u jxerred għalina demmu u xejn m’hu nieqes għall-kobor ta’ wliedu.

San  Klement ta’ Lixandra

%d bloggers like this: