Il-Ħadd, 30 ta’ Mejju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Is-saċerdoti rċevew setgħa li Alla lanqas lill-anġli u lill-arkanġli ma taha. Ingħad lilhom: ‘Kulma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema; u kulma tħollu ikun maħlul.’ 

San Ġwann Kriżostmu

%d bloggers like this: