Il-Ħadd, 15 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Meta nitmeżmeż mit-tbatija, Ġesù jċanfarni u jgħidli li hu ma ċaħadx li jbati. Imbagħad ngħid, ‘Ġesù ħa jsir dak li trid int u mhux li rrid jien’. Fl-aħħar inkun ċerta li hu biss Alla li kapaċi jagħmilni ħienja, u fih qiegħedt it-tama kollha tiegħi.

 Santa Ġemma Galgani

%d bloggers like this: