Il-Papa Benedittu XVI fuq Santu Wistin

Print Friendly, PDF & Email

“L-ikbar Missier tal-Knisja Latina, Santu Wistin: bniedem ta’ passjoni u ta’ fidi, ta’ intelliġenza l-aktar għolja u ta’ għożża pastorali bla heda, dan il-Qaddis u Duttur kbir tal-Knisja spiss hu magħruf, almenu b’ismu, anki minn min jinjora l-Kristjaneżmu jew mhux familjari miegħu, għax hu ħalla marka mill-aktar qawwija fuq il-ħajja kulturali tal-Punent u tad-dinja kollha.”

Dan kien il-kliem li bih il-Papa Benedittu XVI kien beda l-ewwel katekeżi tiegħu fuq Santu Wistin. Fl-2008 kien għamel ħames katekeżijiet …

▪ Santu Wistin. I: Ħajtu. 09/01/2008.

▪ Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. 16/01/2008.

▪ Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. 30/01/2008.

▪ Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. 20/02/2008.

▪ Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. 27/02/2008.

Minbarra dawn kien għamel oħra fl-2010 …

▪ Santu Wistin. 25/08/2010.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: