Talba tal-Morda għas-Sena Pastorali 2021-2022 f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Missier Qaddis,
kulma għandna ġej kollu minnek:
mexxi kollox lejn il-ġid.

Int ittella’ x-xemx fuq it-tajba u fuq il-ħżiena
u tagħti l-barkiet tiegħek lil uliedek kollha:
tħalliniex naħsbuk li tlaqtna,
imma agħtina li kuljum naraw ħjiel tal-imħabba tiegħek.

Ibnek Ġesù qorob lejna, sar bniedem bħalna,
u bħalna ġarrab it-tbatija, it-toqol u l-uġigħ:
tħalliniex naqgħu fit-tgemgim,
imma agħmel li t-tiġrib tagħna jqarribna lejh.

It-tbatija u l-mewt tiegħu swew għall-fidwa tagħna,
u fid-dgħufija tas-salib dehret imħabbtu fl-aqwa tagħha:
tħalliniex naħsbu li ma niswew għal xejn,
imma urina kif nistgħu nkunu ta’ ġid għall-oħrajn.

Ġesù Ibnek rebaħ il-mewt
u lilna tana tama u ħajja ġdida:
tħalliniex ninħakmu mill-biża’ u mill-qtigħ il-qalb,
imma mliena dejjem bil-fiduċja fik.

Permezz tal-Ispirtu s-Santu
int tiġbor lil kulħadd flimkien fi Knisja waħda:
ħu f’idejk anki din it-tbatija tiegħi
biex tkun ta’ ġid għall-Knisja u għall-missjoni tagħha.

Dan nitolbuk
bl-interċessjoni ta’ Marija.
Ammen.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: