Għandna bżonn naġixxu issa

Print Friendly, PDF & Email

Il-mexxejja Kattoliċi fil-pajjiżi tal-G20 iħeġġu biex il-karburanti fossili jiġu għall-istorja

Grupp ta’ mexxejja Kattoliċi fil-pajjiżi tal-G20 qed jitolbu biex il-kunsinna ta’ karburanti fossili jispiċċaw għal dejjem, hekk kif it-tħejjijiet qed jiżdiedu qabel il-Konferenza tal-UN COP26 dwar it-tibdil tal-klima li għandha ssir mill-1 sa 12 ta’ Novembru fl-Glasgow, l-Iskozja.

Fi stqarrija maħruġa t-Tnejn li għaddew, grupp ta’ Kardinali, Arċisqfijiet u kapijiet ta’ kongregazzjonijiet reliġjużi appellaw lill-mexxejja dinija biex jieħdu azzjoni biex itemmu l-użu tal-karburanti fossili. L-appell tagħhom itenni l-kliem tal-Papa Franġisku waqt Laqgħa li huwa kellu mal-ministri tal-finanzi minn diversi nazzjonijiet f’Mejju 2019, li matulha l-Qdusija Tiegħu beda juri l-investimenti kontinwi fil-fjuwils fossili “għax aħna maqbuda mill-kontijiet difettużi tagħna u mill-korruzzjoni ta’ interessi personali” u “għadna nqisu bħala profitt dak li jhedded is-sopravivenza tagħna stess”.

Il-mexxejja Kattoliċi qalu: “x-xjenza hija ċara. D-Dinja teħtieġ li żżomm il-karburanti fossili fl-art jekk irridu nillimitaw it-tisħin globali għal żieda ta’ temperatura taħt il-1ż5 gradi sa tmiem l-2030”.

Fl-istqarrija ffirmata minn 78 mexxej Kattoliku, huma enfasizzaw l-urġenza dejjem urġenti li jittieħdu passi biex jitnaqqsu l-effetti tal-bidla fil-klima, speċjalment fuq komunitajiet vilnerabbli. “Il-vuċijiet mill-komunitajiet li naħdmu magħhom qed jgħidulna”, qalu. “It-tibdil fil-klima huwa realtà preżenti li qed taffettwa lil ħutna madwar id-dinja, partikolarment dawk f’komunitajiet foqra u vulnerabbli għall-klima li l-inqas ikkontribwew għal din il-kwistjoni. Naraw nixfiet u għargħar dejjem aktar severi u frekwenti, telf ta’ prodotti agrikoli, u qerda ta’ art”. “Ma nistgħux u m’għandniex inkunu silenzjużi quddiem it-tbatija u inġustizzja bħal din”, insistew il-mexxejja Kattoliċi.

Waqt li saħqu li “d-dmir morali tagħna huwa inkontestabbli,” l-mexxejja Kattoliċi fil-pajjiżi tal-G20, appellaw lill-ekonomiji avvanzati biex jaġixxu l-ewwel u malajr biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima u biex jipproteġu l-ġenerazzjonijiet futuri u d-dar komuni tagħna.

F’dan ir-rigward, il-mexxejja Kattoliċi appellaw lill-gvernijiet biex jużaw il-laqgħat tal-G20 f’Ottubru biex itemmu l-karburanti fossili, jwaqqfu kwalunkwe żvillup ġdid ta’ faħam, żejt u gass fil-pajjiżi tal-G20 u jtemmu minnufih il-finanzjament kollu tal-karburanti fossili barra l-pajjiż.

Huma ħeġġew ukoll lill-gvernijiet biex iżidu l-investiment f’forom ta’ enerġija nadifa u sigura filwaqt li jagħtu prijorità lill-aċċess għall-enerġija għall-ifqar komunitajiet, u biex jagħmlu tajjeb għall-wegħdiet li jipprovdu finanzjament tal-klima biex jappoġġjaw komunitajiet affettwati mill-impatt tat-tibdil fil-klima. “Għandna bżonn naġixxu issa. M’għandniex il-lussu tal-ħin min-naħa tagħna,” ħeġġew il-mexxejja Kattoliċi tal-G20.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-10/catholic-leaders-g20-fossil-fuels-statement.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: