San Ġwann Damaxxenu

Print Friendly, PDF & Email

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fl-Udjenza Ġenerali tas-6 ta’ Mejju 2009

Id-diskorsi tiegħu kontra dawk li jkasbru x-xbihat

F’din il-katekeżi tiegħu, il-Papa Benedittu XVI jfakkar fuq kollox it-tliet diskorsi kontra dawk li jkasbru x-xbihat. F’dawn it-testi ta’ Ġwanni Damaxxenu għandna ħjiel tal-ewwel tentattivi teoloġiċi importanti għal-leġittimizzazzjoni tal-qima tax-xbihat imqaddsa, meta jorbtuhom mal-misteru tal-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla fil-ġuf tal-Verġni Marija. …

Ara test kollu tal-Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI …

San Ġwann Damaxxenu

In-natura li fiha huma riflessi t-tjieba u l-ġmiel ta’ Alla

Fuq kollox, Il-Papa Benedittu XVI jfisser kif it-teologu Damaxxenu fehem sewwa, li n-natura li fiha huma riflessi t-tjieba u l-ġmiel ta’ Alla, għalkemm midruba mill-ħtija tagħna, madankollu kienet msaħħa u mġedda mill-inżul tal-Iben ta’ Alla fil-ġisem …

Ara test kollu tal-Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: