Il-Fehma tal-Papa għal kull xahar matul l-2022

Print Friendly, PDF & Email

Għal kull xahar tas-sena, il-Papa jagħtina intenzjoni speċjali sabiex fit-talb tagħna ningħaqdu miegħu biex nitolbu għal xi kategorija ta’ persuni li jindikalna hu.

Jannar

Ħalli nkunu tassew aħwa

Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati minħabba r-reliġjon jew il-persekuzzjoni biex d-dinjità u d-drittijiet tagħhom ikunu rikonoxxuti għax ilkoll aħwa fil-familja umana.

Frar

Għan-nisa ta’ Ħajja Konsagrata

Nitolbu għan-nisa ta’ Ħajja Konsagrata b’radd ta’ ħajr għall-missjoni u l-kuraġġ tagħhom, biex ikomplu jsibu tweġibiet ġodda għall-isfidi ta’ żmienna.

Marzu

Għal tweġiba Nisranija quddiem l-isfidi bioetiċi

Nitolbu għall-Insara, biex quddiem l-isfidi bioetiċi ġodda, jibqgħu jiddefendu d-dinjità ta’ kull ħajja umana bit-talb u bl-azzjoni tagħhom.

April

Għall-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa

Nitolbu għall-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l-aktar fqar biex isibu l-għajnuna meħtieġa mill-gvernijiet u l-komunitajiet lokali.

Mejju

Għal żgħażagħ mimlijin fidi

Nitolbu għaż-żgħażagħ imsejħin għall-ħajja fil-milja tagħha, biex f’Marija jagħrfu t-triq tas-smigħ, tad-dixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi.

Ġunju

Għall-familji

Nitolbu għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

Lulju

Għall-anzjani

Nitolbu għall-anzjani li huma x-xbieha ħajja tal-għeruq u l-memorja ta’ poplu, biex l-esperjenza u l-għerf tagħhom jgħin liż-żgħażagħ iħarsu lejn il-futur b’tama u b’responsabbiltà.

Awwissu

Għan-negozji ż-żgħar 

Nitolbu għan-negozji zgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali biex jinstab il-mod kif jibqgħu miftuħa u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom. 

Settembru

Għat-tneħħija tal-piena tal-mewt

Nitolbu biex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.

Ottubru

Għal Knisja miftuħa għal kulħadd

Nitolbu għall-Knisja leali u kuraġġuża fix-xandir tal-Vanġelu biex tkun komunità solidali, fraterna, miftuħa u tgħix dejjem f’atteġġjament sinodali.

Novembru

Għat-tfal li qed ibatu

Nitolbu għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.

Diċembru

Għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat

Nitolbu għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem biex isibu nies dedikati għall-ġid komuni u jfittxu bla waqfien toroq ġodda ta’ kooperazzjoni fuq livell internazzjonali.

Ara minn hawn il-Feħma tal-Papa Franġisku għal kull xahar tas-Sena 2022 …

Barra minn hekk, fil-bidu ta’ kull xahar, jkollna riżorsi speċjali li jistgħu jgħinuna f’dan it-talb tagħna skont il-fehma tal-Papa.

Dawn tkun tista’ ssibhom fil-bidu ta’ kull xahar minn hawn …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: