Il-Ħamis, 13 ta’ Jannar 2022

Print Friendly, PDF & Email

X’jagħmel fqir wara bieb il-għani, il-marid quddiem it-tabib, min hu bil-għatx quddiem nixxiegħa ilma? Dak li jagħmlu dawn, hekk nagħmel jien quddiem Alla fl-Ewkaristija.

San Franġisk ta’Assisi

%d bloggers like this: