Min jagħmel il-gwerra, min jipprovoka l-gwerra, ikun qed jinsa l-umanità

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku wara t-talb tal-Angelus reġa’ tkellem dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

F’dawn il-jiem konna xxukkjati minħabba xi ħaġa traġika: il-gwerra.  Bosta drabi tlabna biex ma tinqabadx dit-triq.  U mhux se nehdew nitolbu, anzi, nitolbu bil-ħerqa u b’aktar intensità lil Alla.   Għaldaqstant inġedded l-istedina lil kulħadd biex it-2 ta’ Marzu, l-Erbgħa tal-Irmied, tkun ġurnata ta’ talb u sawm għall-paċi fl-Ukrajna.  Ġurnata biex inkunu qrib it-tbatijiet tal-poplu ukren, biex inħossuna lkoll aħwa u nitolbu b’ħeġġa kbira lil Alla biex il-gwerra tintemm.

Min jagħmel il-gwerra, min jipprovoka l-gwerra, ikun qed jinsa l-umanità.  Ma jimpurtahx min-nies, mill-ħajja konkreta tal-persuni, imma jqiegħed l-interessi tiegħu u tas-setgħa qabel kollox.  Idur lejn il-loġika djabolika u perversa tal-armi, loġika mill-aktar imbegħeda mir-rieda t’Alla.  U jinqata’ min man-nies komuni li trid il-paċi u li f’kull kunflitt tkun il-veru vittma, li tħallas b’ġildha l-ġenn tal-gwerra.  Qed niftakar fl-anzjani, f’dawk li f’das-siegħet qed ifittxu kenn, fl-ommijiet maħruba b’uliedhom magħhom…Dawn huma ħutna li hemm bżonn urġenti niftħulhom kuriduri umanitarji u li għandhom ikunu milqugħin.

B’qalbi mċarrta minħabba dak li qed jiġri fl-Ukrajna – u ma ninsewx il-gwerer f’inħawi oħra tad-dinja bħall-Yemen, is-Sirja, l-Etjopja… – intenni: ħa jissikktu l-armi!  Alla jieqaf mal-operaturi tal-paċi mhux ma’ min juża l-vjolenza.  Għax min iħobb il-paċi, kif tgħid il-Kostituzzjoni Taljana, “jirrifjuta l-gwerra bħala strument ta’ offiża għal-libertà tal-popli l-oħra u bħala mezz biex isolvi l-kontroversji internazzjonali” (Art. 11).

Ara d-diskors kollu tal-Papa Franġisku …

%d bloggers like this: