It-Tnejn, 7 ta’ Marzu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Jien m’inhix tiegħi nnifsu; jien ingħatajt kollni kemm jien lil Ġesù. Huwa għandu jkun l-imħabba waħdanija tiegħi. L-istat ta’ faqar miżerabbli li nista’ naqa’ fih jekk ma niżżewwiġx ma jbeżżgħanix. Kulma neħtieġ ftit ikel u ftit bċejjeċ ta’ drapp. Bil-ħidma ta’ jdejja dejjem inkun nista’ naqla’ dak li neħtieġ u dak li jibqa’ nagħtih lill-qraba u lill-fqar. Jekk nimrad u ma nkunx nista’ naħdem, imbagħad inkun bħall-Mulej fuq is-salib. Hu jkollu ħniena minni u jgħinni. Ninsab żgura.

Santa Kateri Tekakwitha

%d bloggers like this: